188233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
147
548
186527
2182
6956
188233

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-13 20:42

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Post on 18 ธันวาคม 2563
by charinee
ฮิต: 151

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยสมัครใจ และมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง
มีผู้เข้าประชุมจำนวน 60 คน โดยในการประชุมได้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
และเกียรติบัตรตามโครงการโรงงานสีขาว โดยนาย
สาโรชน์ กาญจนพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี