นายนิยม  สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

301710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
289
415
704
299345
8012
11318
301710

Your IP: 192.168.2.69
2022-05-24 19:39

โครงสร้างสำนักงาน

Post on 26 มิถุนายน 2561
by admin1
ฮิต: 3284

 

 
นายเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

 

นายสัญญา สังข์ศิลป์ชัย
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(หัวหน้ากลุ่มงานพื้นที่ 1,2,3)

  

 
นางสาวนวลอนงค์ เทพเมือง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพื้นที่ 1
(งานความปลอดภัยฯ)

รับผิดชอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอ
เมือง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก 

  

 
นายรักชาติ เลิศไกรย์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพื้นที่ 2
(งานคุ้มครองแรงงาน)

รับผิดชอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอ
ท่าฉาง พุนพิน ไชยา ท่าชนะ บ้านตาขุน พนม
เคียนซา พระแสง ชัยบุรี เวียงสระ คีรีรัฐนิคม
วิภาวดี บ้านนาสาร บ้านนาเดิม 

 

  

 
นางนิยะดา กุลรัตน์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพื้นที่ 3
(งานสวัสดิการ,แรงงานสัมพันธ์)

รับผิดชอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอ
เกาะสมุย  เกาะพะงัน

   

 
นางอักษร พยาบาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 
นายเลอพงษ์ บัวมาศ
นิติกรปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

 

อัตรากำลังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 - ข้าราชการ จำนวน 11 คน  

- ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน

- พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 คน

 - พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 2 คน

- พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 คน

- พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 คน 

- พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 คน

- ล่ามแปลภาษาสัญชาติเมียนมา จำนวน 3 คน

รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น 37 คน