นายนิยม  สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

318970
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
631
626
2098
313620
3118
11738
318970

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-06 22:24
No result...

31พ.ค.2565 สสค.สฎ.เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยฯ

Post on 31 พฤษภาคม 2565
by admin1
ฮิต: 93

31 พฤษภาคม 2565 นายเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และคณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาตามโครงการปลูกฝัง
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 แห่ง
ได้แก่โรงเรียนบ้านควนสินชัย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี