นางโสภา เกียรตินิรชา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

621512
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
407
2054
616405
5361
15180
621512

Your IP: 192.168.2.69
2024-06-14 17:28

โครงสร้างสำนักงาน

Post on 26 มิถุนายน 2561
by admin1
ฮิต: 7384

 

 
นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

 

 


นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(หัวหน้ากลุ่มงานพื้นที่ 1,2,3)

  

 
นางสาวนวลอนงค์ เทพเมือง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพื้นที่ 1
(งานความปลอดภัยฯ)

รับผิดชอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอ
เมือง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก 

  

 
นายรักชาติ เลิศไกรย์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพื้นที่ 2
(งานคุ้มครองแรงงาน)

รับผิดชอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอ
ท่าฉาง พุนพิน ไชยา ท่าชนะ บ้านตาขุน พนม
เคียนซา พระแสง ชัยบุรี เวียงสระ คีรีรัฐนิคม
วิภาวดี บ้านนาสาร บ้านนาเดิม 

 

  

 
นางนิยะดา กุลรัตน์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพื้นที่ 3
(งานสวัสดิการ,แรงงานสัมพันธ์)

รับผิดชอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอ
เกาะสมุย  เกาะพะงัน

   

 
นางอักษร พยาบาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 
นายเลอพงษ์ บัวมาศ
นิติกรปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

 

อัตรากำลังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 - ข้าราชการ จำนวน 11 คน  

- ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน

- พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 คน

 - พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 2 คน

- พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 คน

- พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 คน

- ล่ามแปลภาษาสัญชาติเมียนมา จำนวน 1 คน

รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น 28 คน