นายนิยม  สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

333560
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
330
392
722
330476
5099
12609
333560

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-15 13:32
No result...

28 มิ.ย.2565 พนักงานตรวจแรงงาน อบรมทีมสหวิชาชีพฯ

Post on 29 มิถุนายน 2565
by admin1
ฮิต: 69

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. นายเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้ นายรักชาติ เลิศไกรย์ และนางนิยะดา กุลรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
รวมจำนวน ๓๐ คน