นายนิยม  สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

333525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
295
392
687
330476
5064
12609
333525

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-15 12:58
No result...

6 ก.ค.2565 นายเลอพงษ์ บัวมาศ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจฯ

Post on 06 กรกฎาคม 2565
by admin1
ฮิต: 47

6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้นายเลอพงษ์ บัวมาศ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมกองนิติการ
ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อให้บุคลากรของกรมฯมีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล